Selecteer provincie

Odoorn en Omstreken Uitvaartvereniging

TIP: ( Vergelijk altijd voordat u koopt )
Gratis Uitvaartverzorgers Offertes in Exloo vergelijken

Details

Adres
Valtherweg 10
7875TB Exloo
Drenthe
Telefoonnummer
Website
-
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving


melding overlijden : 0800-0242526

Wat wij doen:
Wat kunt u van uw uitvaartvereniging verwachten bij overlijden van een lid:
- Laatste verzorging en eindverzorging van de overledene
- het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
- het overbrengen van de overledene van het sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of ander plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium
- het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart
- Regelen voor het graf delven en grafrechten, looptijd in overleg met familie.
- het bestellen van een grafkist
- het beschikbaar stellen van materiaal en personeel
- het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, die elk jaar op de algemenen ledenvergadering wordt bepaald
- de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor doodgeborenen
- het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.
- de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.
- Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.
- Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van één of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart. De vereniging zal echter opdrachtgever worden voor de uitvaart en de uitvoerende uitvaartorganisatie factureert aan de Vereniging, waarna deze een nota stuurd naar de familie, onderaftrek van de vergoeding. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht. Elke vereniging kan op onderdelen van boven genoemde taken verschillen, u kunt bij uw vereniging, daarvoor de statuten en huishoudelijk reglement opvragen.
- Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
Specialiteiten:
Uitvaartverzorging, Lidmaatschap, Geen winstoogmerk

Service:
0800-0242526, UGNA Uitvaartverzorging, Coevorden, Meldnummer/contactpersoon bij overlijden:

Aangesloten bij / Certificering:
Drentse Bond: aangesloten bij landelijke koepel Nardus Samenwerkende Uitvaartorg, aangesloten bij de Drentse Bond (Bond van Uitvaartverenigingen in prov. Drenthe)